Menu

VOP CZ, s.p.

Vedení, správa a organizace

40 %

Riziko

Omezené důkazy

Řízení rizik

7 %

Riziko

Skoro žádné důkazy

Firemní politiky a kodexy

33 %

Riziko

Omezené důkazy

Vzdělávání

40 %

Riziko

Omezené důkazy

Personální oddělení a linky důvěry

36 %

Riziko

Omezené důkazy

Vedení a organizace

13 %

Riziko

Skoro žádné důkazy

Interní kontroly

0 %

Riziko

Skoro žádné důkazy

Podpora zaměstnanců

7 %

Riziko

Skoro žádné důkazy

Střet zájmů

0 %

Riziko

Skoro žádné důkazy

Vztahy se zákazníky

7 %

Riziko

Skoro žádné důkazy

Správa dodavatelského řetězce

0 %

Riziko

Skoro žádné důkazy

Agenti, zprostředkovatelé a joint ventures

0 %

Riziko

Skoro žádné důkazy

Offsety

0 %

Riziko

Skoro žádné důkazy

Vysoce rizikové trhy

38 %

Riziko

Omezené důkazy

Státem vlastněné společnosti

30 %

Riziko

Velice omezené důkazy

Detailní hodnocení jednotlivých podotázek naleznete v publikaci:

Detail firmy - VOP CZ