Menu

Dotazník

Vyzkoušejte si, jak je na tom Vaše společnost a odpovězte na 10 základních otázek. Všechny otázky jsou hodnoceny 1 bodem při odpovědi ANO a 0 bodů při odpovědi NE.

1. 
Má vaše společnost veřejně dostupný etický kodex?
2. 
Má vaše společnost veřejně dostupnou protikorupční politiku?
3. 
Má vaše společnost stanovenou osobu v nejužším vedení společnosti, která je odpovědná za etickou a protikorupční politiku společnosti?
4. 
Má vaše společnost nezávislý orgán, který řeší oznámení a podněty?
5. 
Má společnost alespoň dva veřejně dostupné kanály pro oznámení neetického jednání?
6. 
Má společnost zveřejněnou proceduru vypořádání se s podnětem?
7. 
Podporuje vaše společnost své zaměstnance v podávání relevantních podnětů?
8. 
Má vaše společnost politiku nabízení a přijímání darů veřejně dostupnou na svých internetových stránkách?
9. 
Má vaše společnost politiku lobbingu veřejně dostupnou na svých internetových stránkách?
10. 
Má vaše společnost protikorupční školení, kterým procházejí všechny osoby, které jsou spojené s Vaší společností (zaměstnanci, správní a dozorčí rada, agenti atd.)
11. 
Prochází každý zaměstnanec společnosti protikorupčním školením alespoň jednou za dva roky?
12. 
Má vaše společnost na svých internetových stránkách zveřejněnou celou vlastnickou strukturu?