Menu

Doporučení

První vydání indexu IPOZF v roce 2016 vytyčilo kritické aspekty pro další rozvoj protikorupční agendy u zbrojních firem v ČR:

  • Nedostatečný osobní závazek ze strany vedení deklarující protikorupční ráz společnosti, navázání odpovědnosti na konkrétní osobu, nikoliv na postavení v organizaci.
  • Nedostatek kvalitních protikorupčních školení nejen zaměstnanců, ale i celého vedení. V probíhajících školeních chybí důraz na praktičnost.
  • Nedostatečně kvalitní nastavení whistleblowerských programů (především možnosti oznamování a ochrana oznamovatelů).
  • Přílišná formálnost protikorupčních programů, která se odráží v nedostatečném naplňování agendy.

Kam se sektor posunul za 4 roky?

Kumulativní výsledky ukazují, že nedošlo k zásadní změně přístupu ani v jedné z oblastí. Můžeme pozorovat individuální zlepšení nebo alespoň udržení statusu quo u osobního závazku ze strany vedení a zlepšení komunikačních kanálů pro nahlašování etického nebo korupčního jednání.

Spíše pilotně jsou vidět i snahy o zavedení specializovaných korupčních školení v rámci vzdělávání jak zaměstnanců, tak i členů představenstva. Nicméně jde o snahu, která není dostatečně podporována ani z odvětví, ani uvnitř firmy. Naopak je očividná nedostatečná snaha deklarovat úroveň nastavení protikorupčních a etických mechanismů, a relativizace celé skupiny opatření.

Vzhledem k zjištěným zásadním nedostatkům je hlavním doporučením reflektovat celý soubor otázek a rozpracovat na úrovní vedení firmy komplexní balíček, který by zohledňoval uvedené oblasti do nejvyšší možné míry. Pokud má společnost již nastavené politiky, které odpovídají poptávaným informacím v indexu, měla by je zveřejnit, aby byl jasně deklarován její postoj k neetickému obchodnímu jednání.