Menu

RETIA a.s.

Vedení, správa a organizace

45 %

Riziko

Omezené důkazy

Řízení rizik

29 %

Riziko

Velice omezené důkazy

Firemní politiky a kodexy

79 %

Riziko

Kvalitní důkazy

Vzdělávání

50 %

Riziko

Mírné důkazy

Personální oddělení a linky důvěry

57 %

Riziko

Mírné důkazy

Vedení a organizace

87 %

Riziko

Rozsáhlé důkazy

Interní kontroly

33 %

Riziko

Omezené důkazy

Podpora zaměstnanců

14 %

Riziko

Skoro žádné důkazy

Střet zájmů

13 %

Riziko

Skoro žádné důkazy

Vztahy se zákazníky

21 %

Riziko

Velice omezené důkazy

Správa dodavatelského řetězce

20 %

Riziko

Velice omezené důkazy

Agenti, zprostředkovatelé a joint ventures

15 %

Riziko

Skoro žádné důkazy

Offsety

0 %

Riziko

Skoro žádné důkazy

Vysoce rizikové trhy

38 %

Riziko

Omezené důkazy

Detailní hodnocení jednotlivých podotázek naleznete v publikaci:

Detail firmy - RETIA