Menu

Česká zbrojovka a.s.

Vedení, správa a organizace

0 %

Riziko

Skoro žádné důkazy

Řízení rizik

0 %

Riziko

Skoro žádné důkazy

Firemní politiky a kodexy

4 %

Riziko

Skoro žádné důkazy

Vzdělávání

0 %

Riziko

Skoro žádné důkazy

Personální oddělení a linky důvěry

0 %

Riziko

Skoro žádné důkazy

Vedení a organizace

13 %

Riziko

Skoro žádné důkazy

Interní kontroly

0 %

Riziko

Skoro žádné důkazy

Podpora zaměstnanců

7 %

Riziko

Skoro žádné důkazy

Střet zájmů

13 %

Riziko

Skoro žádné důkazy

Vztahy se zákazníky

7 %

Riziko

Skoro žádné důkazy

Správa dodavatelského řetězce

0 %

Riziko

Skoro žádné důkazy

Agenti, zprostředkovatelé a joint ventures

0 %

Riziko

Skoro žádné důkazy

Offsety

0 %

Riziko

Skoro žádné důkazy

Vysoce rizikové trhy

13 %

Riziko

Skoro žádné důkazy

Detailní hodnocení jednotlivých podotázek naleznete v publikaci:

Detail firmy - Česká zbrojovka