Menu

STV Group s.r.o.

Vedení, správa a organizace

50 %

Riziko

Mírné důkazy

Řízení rizik

50 %

Riziko

Mírné důkazy

Firemní politiky a kodexy

54 %

Riziko

Mírné důkazy

Vzdělávání

60 %

Riziko

Mírné důkazy

Personální oddělení a linky důvěry

43 %

Riziko

Omezené důkazy

Vedení a organizace

0 %

Riziko

Skoro žádné důkazy

Interní kontroly

0 %

Riziko

Skoro žádné důkazy

Podpora zaměstnanců

7 %

Riziko

Skoro žádné důkazy

Střet zájmů

0 %

Riziko

Skoro žádné důkazy

Vztahy se zákazníky

0 %

Riziko

Skoro žádné důkazy

Správa dodavatelského řetězce

0 %

Riziko

Skoro žádné důkazy

Agenti, zprostředkovatelé a joint ventures

0 %

Riziko

Skoro žádné důkazy

Offsety

0 %

Riziko

Skoro žádné důkazy

Vysoce rizikové trhy

13 %

Riziko

Skoro žádné důkazy

Detailní hodnocení jednotlivých podotázek naleznete v publikaci:

Detail firmy - STV Group