Menu

Excalibur Army spol s.r.o.

Vedení, správa a organizace

45 %

Riziko

Omezené důkazy

Řízení rizik

29 %

Riziko

Velice omezené důkazy

Firemní politiky a kodexy

79 %

Riziko

Kvalitní důkazy

Vzdělávání

50 %

Riziko

Mírné důkazy

Personální oddělení a linky důvěry

57 %

Riziko

Mírné důkazy

Vedení a organizace

50 %

Riziko

Mírné důkazy

Interní kontroly

25 %

Riziko

Velice omezené důkazy

Podpora zaměstnanců

21 %

Riziko

Velice omezené důkazy

Střet zájmů

13 %

Riziko

Skoro žádné důkazy

Vztahy se zákazníky

14 %

Riziko

Skoro žádné důkazy

Správa dodavatelského řetězce

20 %

Riziko

Velice omezené důkazy

Agenti, zprostředkovatelé a joint ventures

5 %

Riziko

Skoro žádné důkazy

Offsety

0 %

Riziko

Skoro žádné důkazy

Vysoce rizikové trhy

25 %

Riziko

Velice omezené důkazy

Detailní hodnocení jednotlivých podotázek naleznete v publikaci:

Detail firmy - Excalibur Army